El caballo

Borges montando.
Borges cavalgando.
Desmontando do cavalo

“Um grande cavalo branco de olhos sonolentos parece encher a manhã”

(BORGES. J.L. O Cavalo in Poemas. Cia das Letras)

“Un gran caballo blanco de ojos dormidos parece llenar la mañana”

“A great sleepy-eyed white horse seems to fill the morning”

“Une grande somnolence yeux cheval blanc semble combler le matin”

Deixar um comentário